Správný vědecký název tohoto chirurgického zákroku je amputace kořenového hrotu a periapikální kyretáž. Provádí se při zánětlivých procesech v oblasti hrotu kořene, který nelze ošetřit endodonticky, dále v rámci příprav pro implantaci a v řadě dalších případů. Jedná se v podstatě o mikrochirurgické zkrácení kořene zubu odstraněním části tkáně pomocí speciálního biokompatibilního materiálu, který podpoří hojení zánětu. Resekce kořenového hrotu zubu je prováděna v lokální anestesii a je bezbolestná. Tento chirurgický zákrok je časově náročný a trvá přibližně 1,5 hodiny. Díky operačnímu mikroskopu můžeme také odhalit praskliny kořene, které bývají častou příčinou chronického zánětu kosti. Spolu s resekcí kořenového hrotu zubu provádíme tzv. retrográdní ošetření kořenového kanálku (vyčištění a zaplnění zubu ze směru od hrotu kořene).

Resekce kořenového hrotu zubu
Resekce kořenového hrotu zubu

Po zákroku je důležité, aby pacient dostal dávku analgetik ještě před tím, než odezní anestezie. Zabrání se tak prudkému nástupu bolesti obnovených nervů, které byly utlumeny aplikací lokálního anestetika. Po resekci kořenového hrotu počítejte s menším dočasným otokem dásně podél operované oblasti, který může způsobovat nepohodlí. Po několika dnech však otok a s ním spojený nepříjemný pocit v operovaném místě mizí.

Životnost zubu po resekci kořenového hrotu může být krátkodobá i dlouhodobá. Pokud byla resekce i ostatní ošetření správně indikována a provedena, může zub vydržet v ústech dlouhá léta. Není však možné očekávat životnost shodnou jako u zubu zdravého nebo kvalitně ošetřeného nechirurgickým způsobem.

Resekce kořenového hrotu se zpravidla dělá u zubů frontálních, dále u špičáků a premolárů, vzácně i u molárů. Všude tam, kde je to možné, preferujeme tzv. reendodontické ošetření kořenových kanálků (opakované ošetření kořenových kanálků) přes zub, tedy bez nutnosti chirurgického výkonu. Úspěšnost ošetření je vyšší a dlouhodobá životnost zubu je pak delší. K chirurgické resekci kořenového hrotu zubu přistupujeme pouze v situaci, kde reendodontické ošetření není možné provést nebo již bylo reendodontické ošetření provedeno a zánět v kosti přetrvává.