Parodontologie Praha

Parodontologie se zabývá léčbou a zachováním tkání, které slouží jako závěsný aparát zubu a zajišťují jeho ukotvení v čelisti. Těmto tkáním se odborně říká parodont. Onemocnění parodontu jsou druhou, po zubním kazu, nejčastější příčinou ztráty zubů.

Je to o genetice?

K onemocněním parodontu dochází především v důsledku dlouhodobého neodstraňování zubního plaku a zubního kamene. Jinými slovy žádné genetické předpoklady nejsou a hlavním faktorem je špatná hygiena dutiny ústní. Ke vzniku hromadění zubního plaku mohou přispívat také převislé zubní výplně a okraje korunek.

Jak onemocnění parodontu poznám?

Parodontologie Praha
Parodontologie Praha

Hlavními příznaky onemocnění parodontu jsou krvácející dásně a zkažený dech. Zubní plak obsahuje bakterie produkující řadu toxinů, které dáseň dráždí. Zarudlé a oteklé dásně jsou indikátorem zánětu. Dlouhodobě oteklé dásně reagují na jakýkoliv mechanický podnět.

Úbytek parodontu se nejprve projevuje odhalením zubních krčků, parodontálními choboty (kapsami) a v poslední fázi odhalením zubních kořenů. Odhalování krčků má za následek citlivost zubů na tepelné podněty. Chobot (kapsa) vzniká prohlubováním dásňového žlábku podél zubu.

Zápach z úst je způsoben jak bakteriemi, tak i parodontálními choboty (kapsami), které poskytují dostatečný rezervoár usazování zbytků potravin.

Postižený zub se může začít viklat a pokud situaci nezačnete řešit, bude mít již minimální šanci se v ústech udržet.

Parodontitida nebo parodontóza?

K onemocněním parodontu patří parodontitida a parodontóza. V řadě příznaků je parodontóza podobná parodontitidě. Stejně jako u parodontitidy se tvoří parodontální choboty, dochází k viklavosti zubů, ale v klinickém nálezu však chybí zánět.

Jak na onemocnění parodnotnu?

Onemocnění parodontu umíme léčit. Základem úspěšné léčby je však dokonalá ústní hygiena, která zahrnuje používání nejen zubního kartáčku, ale také mezizubních kartáčků a dentální nitě. Při léčbě onemocnění parodontu aplikujeme řadu doplňků, které mohou výrazně během terapie pomoci. Jedná se o ústní vody s chlorhexidinem, gely a zubní pasty potlačující bakterie.

Záměrem léčby je navrátit poškozené okolí zubu, především dáseň a kost, do původního stavu. V plné míře lze tohoto dosáhnout pouze u zánětu dásní (gingivitidy). V případě parodontitidy a parodentózy bývá ztráta tkání trvalá. Pak je hlavním cílem onemocnění zastavit.

Fáze léčby

Rozlišujeme několik fází léčby onemocnění parodontu, které nemusí na sebe navazovat (Je zcela běžné, že se pacient převede z iniciální terapie do udržovací bez jakýchkoliv chirurgických zákroků.).

Iniciální terapie

Cílem iniciální terapie je odstranit zánět dásní, vytvořit a udržovat prostředí bez zubního plaku a kamene. Po provedení dentální hygieny Vám budou vysvětlena pravidla péče o chrup. Správná a pravidelná ústní hygieny je nezbytným základem pro další léčbu.

Chirurgická léčba

Jestliže je iniciální terapie neúčinná a onemocnění nejde zastavit, je vhodné zvolit chirurgickou léčbu. Existují různé typy chirurgických zákroků, které však sledují stejný cíl, a to zredukovat hloubku parodontálních chobotů, odstranit zánět, upevnit viklající se zuby a zamezit usazování zubního plaku a následné tvorbě zubního kamene. Počet návštěv je závislý na počtu postižených zubů a rozsahu postižení. Většinou k nám pacient dochází 6 až 12x.

Udržovací fáze (tzv. recall)

Udržovací fáze je posledním krokem v léčbě onemocnění parodontu. Jejím cílem je udržet stav, kdy dásně již nejeví známky zánětu a nekrvácí, zuby jsou bez kazu, zubního kamene, zubního plaku, nevhodných můstků, výplní a jiných špatně zhotovených náhrad, které by mohly sloužit jako místo k hromadění zubního plaku nebo k dráždění dásně. Podle Vašeho stavu zvolí zubní lékař harmonogram, který může být v prvních měsících časově náročný. Při každé návštěvě Vám bude zkontrolována kvalita ústní hygieny, změřena krvácivost dásní a profesionálně vyčištěn chrup. Pokud nebude docházet ke zhoršení stavu, budete moct navštěvovat zubního lékaře jednou za půl roku.

Parodontologie Praha

Zubní implantáty

Co je to zubní implantát?

Zubní implantáty jsou umělé náhrady chybějících zubů vyrobené z titanu, příp. z titanové slitiny, které se upevní přímo v čelisti obdobně zubnímu kořenu přirozeného zubu. Nejčastěji mají tvar šroubku či cylindru. Převážná část implantátu je skryta v čelisti (tzv. fixtura). Na horní viditelnou část se následně nasadí pilíř (tzv. abutment), který tvoří nosný základ pro budoucí zubní náhradu – korunku, můstek či celkovou protézu.

Jaké jsou výhody zubních implantátů?

Zubní implantáty mají životnost v řádu desítek let a považují se za řešení nejen dlouhodobé, ale pohodlné a esteticky dokonalé. Používání zubních implantátů není omezeno věkem, náhrada je možná i u dětí s dostatečně vyvinutými kostmi. Na rozdíl od protéz umožňují zubní implantáty vyhnout se broušení vedlejších zubů a zapojují kost do činností, které byla zvyklá vyvíjet s normálními zdravými zuby. Zubní implantáty lze zavádět jak do čerstvé prohlubně po právě vytrženém zubu, tak do již delší dobu bezzubé čelisti. Jednou ze zásadních výhod zubních implantátů je možnost jej aplikovat bezprostředně po extrakci zubu.

Typy zubních implantátů

Existuje několik druhů zubních implantátů (válcové, čepelkové aj.) a také celá řada způsobů jejich uchycení v čelisti. Mezi nejfrekventovanější patří kořenová implantace. Aby proběhla úspěšně, musí být čelistní kost dostatečně hluboká a široká. I u pacientů, jejichž čelist není pro tuto metodu dostatečně silná, existuje řešení. Buď zubní lékař zvolí speciální druh implantátu, nebo se přikloní ke kostní transplantaci, tj. výstavbě kosti v okolí plánovaného zavedení implantátu. Rozšíření kostní hmoty se odborně jmenuje augmentace.

Jak probíhá zavedení zubního implantátu?

Zubní implantáty
Zubní implantáty

Vložení implantátu se většinou provádí ve dvou etapách. V první fázi se do zubní kosti zavede implantát a rána se zašije, a to buď vstřebatelnými stehy (není nutné vytahovat) nebo nevstřebatelnými (za 7–10 dní je nutné odstranit). Vložení zubních implantátů probíhá v místní anestezii nebo analgosedaci. Dále se implantát nechá vhojovat. V horní čelisti tento proces trvá zpravidla 6 měsíců, v dolní čelisti 3 až 4 měsíce. Po tomto vhojovacím období následuje druhý chirurgický zákrok, který spočívá v naříznutí sliznice v místě implantátu a nasazení dočasného pilíře, který již vyčnívá do úst.

Během 2 týdnů dáseň v okolí tohoto válečku vytvoří „manžeta“, která brání prostupu mikrobů. V tu chvíli se dočasný pilíř vymění za definitivní abutment a na něj se pak může zhotovit zubní náhrada – korunka, můstek či celková protéza. Korunky se obvykle nasazují několik měsíců po vytvoření zubního implantátu. Někdy bývá nasazena provizorní korunka do doby, než se nasadí napevno. U náhražky více nefunkčních zubů či celé bezzubé čelisti jsou do kosti po implantaci našroubovány můstky. V určitých případech lze od vhojovacího období upustit a zubní náhradu nasadit ihned.

Po zákroku

Po zavedení zubního implantátu se dostaví mírné bolesti, které bývají nejintenzivnější po odeznění anestezie a trvají zhruba tři dny. Počítejte s nateklou a bolestivou tváří. Může se objevit i mírné krvácení a ztuhlost žvýkacích svalů, která znemožní otevírání úst. Doporučují se proto ledové obklady na postiženou část tváře. Naši lékaři Vám předepíší i léky proti bolesti.

První dny po zákroku se jí strava kašovitého typu. Měli byste se vyhnout horkým nápojům a potravinám. Je nutné vědět, že kouření zvyšuje riziko komplikací a značně prodlužuje dobu hojení. Provizorní zubní náhradu je možné používat po prvních dnech, nezbytných ke zhojení rány. Umožní Vám běžný příjem potravy i společenský kontakt. Péče o zubní implantáty je pak stejná jako o přirozené zuby.

Jaká jsou rizika?

Mezi možné komplikace spojená se zavedením zubních implantátů patří infekce v ráně, problémy s dutinami apod. Pokud ale pacient, který má o implantaci zájem, není silný kuřák, netrpí žádnou závažnější metabolickou poruchou, cukrovkou, nepodstupuje ozařování, neprovádí špatnou ústní hygienu nebo netrpí nedostatkem kosti, zákrok by měl probíhat bez větších komplikací. Riziko, že by tělo zubní implantáty nepřijalo, je zpravidla mizivé.

Zubní implantáty

Chirurgické vybavení zubu

Vytažení (extrakce) zubu

Extrakce zubu moudrosti je chirurgický zákrok v dutině ústní, který se provádí v místní anestezii. Indikací k extrakci zubu je více a patří mezi ně hlavně následující:

 • nezvládnutelné poškození zubu kazem;
 • silná viklavost zubu;
 • zub je příčinou kolemčelistního zánětu;
 • různé úrazy zubu;
 • zub brání nasazení protetické náhrady.

Pro tišení bolesti během tohoto chirurgického zákroku se zpravidla dělá lokální anestezie. V případě horních zubů se opichuje jednotlivý zub, kdežto u dolních se jedná o svodnou anestezii oblasti nervové větve.

Aby v pooperačním období nenastaly různé komplikace a poruchy hojení, je nutné, aby pacient po zákroku dodržoval řadu pravidel:

 • Bezprostředně po zákroku dostanete do skusu tampon, který má zabránit krvácení. Tampon je nutné ponechat v ústech minimálně 15 minut.
 • Pro zmírnění pooperační bolesti, případně otoku je vhodné si ještě před odezněním anestezie vzít běžný lék na bolest a začít chladit tvář v místě zákroku.
 • V den zákroku a den následující nevyplachujte ústa a nekloktejte, abyste nenarušili vznik „zátky“ v extrakční ráně, která je nezbytná pro bezproblémový průběh hojení. Od dalšího dne je vhodné začít vyplachovat ústa bylinnými výluhy (např. řepík, šalvěj, heřmánek) či ústními vodami neobsahujícími alkohol (např. Corsodyl, Paroex, Curasept).
 • Měli byste se vyhnout dráždivým potravinám a horkým nápojům.
 • Pokud máte v ústech stehy, dávejte přednost měkčí stravě a kousejte na druhou stranu, aby nedošlo k jejich potrhání. Stehy Vám odstraníme zpravidla za 7 až 10 dní po operaci.
 • Několik dní nekuřte a nepožívejte alkohol.
 • Dodržujte pečlivě ústní hygienu, v okolí rány čistěte zuby velmi opatrně.
Chirurgické vybavení zubu
Chirurgické vybavení zubu

Osmičkám, neboli třetím stoličkám se obecně říká zuby moudrosti. Lidový název souvisí s tím, že se objevují mnohem později než všechny ostatní zuby. Obvykle se třetí stoličky prořezávají až během 18. – 24. roku života a často nemají dostatek místa k tomu, aby se správně prořezaly a zařadily do zubního oblouku. Někdy se stane, že se některá osmička neprořeže vůbec, jindy se prořezává vodorovně nebo šikmo. Stav, kdy se zub nemůže z nějakého důvodu prořezat, může postihnout jakýkoliv zub, ale u osmiček je nejčastější. Platí však, že horní zuby moudrosti bývají většinou ve správné poloze a pouze zřídka způsobují komplikace. Dolní osmičky naopak mnohem častěji bývají zablokované, vyrostou jen zčásti či nakřivo.

Prvotní vyšetření zubů moudrosti doporučujeme v době, kdy ještě nejsou prořezané. Zubní lékař pohmatem (svými prsty) vyšetří chrup. Podle rentgenového snímku pak upřesní polohu zubu v čelisti, určí stav a odhadne další vývoj zubu. Na základě těchto vyšetření je naplánován buď postup léčby nebo extrakce (trhání) zubu.

Zablokovaný zub moudrosti lze vyprostit tzv. chirurgickým vybavením. Vybavení zubu moudrosti je chirurgický zákrok zahrnující lokální anestezii, odklopení laloku, snesení kosti, vybavení samotného zubu, vyčištění rány a její následné zašití. V naší zubní ordinaci provádíme vybavení zubů moudrosti maximálně šetrně. V dolní čelisti přímo pod zubem nebo v jeho bezprostřední blízkosti se totiž nachází alveolární nerv. Dbáme na to, aby během chirurgického zákroku nedošlo k jeho poranění, které může způsobit brnění nebo necitlivost brady či rtu.

Chirurgické vybavení zubu

Bělení zubů

Krásné bílé zuby jistě přidají Vašemu obličeji zdravější a atraktivnější vzhled. Snadnou cestou k zářivému úsměvu je bělení zubů v naší zubní ordinaci na Praze 5.

Zda mohu bělení zubů podstoupit?

Bělit lze pouze stálé zuby, nikoliv mléčné. Zuby musí být zdravé, sanovány a bez známek zánětu dásní. Poškozené tetracyklinové zuby nebo zuby postižené fluorózou se bělí výhradně se svolením zubaře. Pacient musí být v době bělení zdráv. Budoucí maminky by měly vědět, že se v těhotenství bělení zubů nedoporučuje.

Jaké jsou způsoby bělení zubů?

Existují dvě varianty bělení zubů, a to ordinační bělení a domácí bělení. Při ordinačním bělení zubů se používá velice koncentrovaná bělící látka, a proto je tento způsob bělení zubů rychlejší a účinnější. Je nutné si však uvědomovat, že požadovaný výsledek nemusí být dosažen ihned po prvním sezení. V případě intenzivního zabarvení zubů bude nutné celou proceduru zopakovat.

Domácí bělení je pomalejší, a tak levnější metodou. Méně koncentrovaná látka se aplikuje na zuby v speciálních nosičích a nechává se na 1 až 2 hodiny ve dne nebo na dobu spánku v noci. Cyklus domácího bělení zpravidla trvá 2 týdny. Velice intenzivní zbarvení zubů však může znamenat až 8 týdnů domácího bělení.

Jakou metodu bělení zubů zvolit? Je to velice individuální záležitost, která závisí na více faktorech. Velkou roli hraje příčina zabarvení zubů, jeho rozsah, intenzita a také citlivost zubů. V neposlední řadě jsou to Vaše časové a finanční možnosti.

Jaké fáze má ordinační bělení zubů?

Bělení zubů Praha 5
Bělení zubů Praha 5

Před jakýmkoliv bělením zubů je žádoucí návštěva dentální hygienistky, která odstraní ze zubů zubní kámen a všechen plak v dutině ústní. Ordinační bělení zubů má pak dvě fáze, a to přípravu a samotné bělení. Cílem první fáze je zakrýt pomocí tamponů a ochranné pryskyřice všechny měkké tkáně. Ty nesmí přijít do kontaktu s bělícím gelem, neboť obsahuje karbamid peroxid / peroxid vodíku.

Samotná fáze bělení trvá 15 minut. Nejdříve zubař nanese na zuby bělicí gel. Pak nasadí pacientovi ochranné brýle a zapne plazmovou lampu s ultrafialovým světlem pro urychlení bělícího procesu. Po uplynutí stanovené doby všechen bělicí gel odstraní a zuby očistí. Podle potřeby se stejná procedura zopakuje.

Čeho se po bělení zubů vyvarovat?

Po bělení zubů může pacient pociťovat zvýšenou citlivost zubů. Měli byste se pak vyvarovat tepelných podnětů (studené a horké nápoje). Tato citlivost je dočasná a zpravidla netrvá déle než 2 dny. Aby nedošlo k opětovnému zabarvení zubů, měli byste se po bělení vyhnout potravinám a nápojům, které obsahují silná barviva. Jedná se zejména o červenou řepu, maliny, borůvky, červené víno, kávu, čaj apod. Kuřáci by se měli zdržet kouření. Po uplynutí 2 týdnů se barevný výsledek bělení zubů zcela stabilizuje a Vy se budete moct vrátit k obvyklému způsobu života.

Bělení zubů

Keramické fazety a korunky

Estetické keramické fazety (tzv. veneers)

Keramické fazety (tzv. veneers) jsou tenké (max. do 0,8 mm) keramické konstrukce imitující přední plochu frontálních zubů. Vyrábějí se v zubní laboratoři na základě otisku zubů pacienta a poté se nalepí pomocí speciálního cementu na ošetřované zuby. Estetické keramické fazety umožňují úspěšně napodobit vzhled vlastních zubů a zároveň schovat veškeré nedostatky. U keramických fazet totiž není problémem aplikace na poškozené nebo umělé zuby.

Keramické fazety a korunky
Keramické fazety a korunky

Použití keramických fazet má řádu výhod. Za prvé, tato metoda je minimálně invazivní. Vysoce estetického vzhledu lze dosáhnout bez zbytečně rozsáhlé preparace (broušení) vlastních zubů. Za druhé, ošetřený zub se díky keramickým fazetám stává pevnějším a nijak se přitom neliší od ostatních zubů. Za třetí, estetické keramické fazety umožňují upravit případné ortodontické anomálie (nepravidelný chrup) a opticky a funkčně zlepšit postavení jednotlivých zubů ve skusu. Za čtvrté, keramické fazety při kvalitní péči o chrup a správné dentální hygieně mají neomezenou životnost a nezabarvují se. V případě poškození estetické keramické fazety v důsledku úrazu lze ji jednoduše vyměnit bez nutnosti opravy ostatních fazet.

Estetické keramické fazety nevyžadují žádnou zvláštní péče. Svým pacientům zpravidla doporučujeme pravidelní čištění dvakrát denně a vyplachování ústní vodou.

Estetické keramické korunky

Estetické keramické korunky, neboli celokeramické zubní náhrady jsou vrcholem v moderní estetické stomatologii. Jedná se o „bezkovovou“ korunku, kde jediným použitým materiálem je keramická hmota, která se přizpůsobuje odstínu vlastních zubů. Při nasazení korunky se na ošetřovaný zub aplikují barevně upravené cementy. Celokeramické korunky jsou nejen vysoce estetické, ale i dostatečně mechanicky odolné pro přední zuby i pro stoličky. Celokeramická korunka může být upevněna na přirozeném zubu nebo implantátu.

celokeramické korunky
Celokeramické korunky

Nejčastěji používanými materiály pro celokeramické korunky jsou lithiumdisilikát (tzv. e-max korunky) a zirkon. Oba materiály jsou velice kvalitní a dobře se doplňují. Lithiumdisilikát se lepí adhezivně, zirkon se cementuje. Oproti zirkonové dosahuje e-max korunka vyššího stupně estetiky. Výhodou je také způsob lepení, který zaručuje vyšší stupeň krčkového uzávěru a tedy menší riziko zubního kazu.

Keramické fazety a korunky

Estetické fotokompozitní výplně

Fotokompozitní zubní výplně

Je-li zubní kaz diagnostikován ve stadiu, kdy se již nelze vyhnout odstranění (vrtání) postižené zubní tkáně, přicházejí na řadu zubní výplně, neboli plomby. Moderní stomatologie nyní nabízí celou škálu výplňových materiálů, které se liší adhezivními vlastnostmi (vazba se zubem), odolností, životností a v neposlední řadě estetickým vzhledem. Nejčastěji pacienti SofiDent volí tzv. „bílou“ plombu, které se odborně říká kompozitní zubní výplň. Kompozitní zubní plomby jsou vysoce estetické, mají lepší vazbu se zubem a hlavně neobsahují rtuť. Jedná se o druh syntetické pryskyřice, která se nanáší do otvoru po zubním kazu většinou v několika vrstvách. Upravený povrch zubu a kompozitní materiál nesmějí při plombování zvlhnout, proto v naší zubní ordinaci aplikujeme tzv. kofferdam, což je speciální gumová blána na obepínání ošetřovaného zubu, která zajišťuje pro zubaře naprosto suché pracovní pole.

Estetické fotokompozitní výplně
Estetické fotokompozitní výplně

Kompozitní zubní plomby mohou být chemicky nebo světlem tuhnoucí. Chemicky tuhnoucí zubní výplně jsou považovány za méně kvalitní a nedají se barevně vrstvit. Špičkového estetického výsledku umožňují dosáhnout světlem tuhnoucí zubní výplně. K jejich vytvrzení a přilnutí k zubu dochází pod vlivem speciálního modrého světla z polymerační lampy, proto se jim říká fotokompozity. Fotokompozitní zubní výplně se vyrábějí v široké škále odstínů o různém stupni průsvitnosti. Postupné vrstvení fotokompozitních hmot různých odstínů a průsvitnosti umožňuje zhotovit zubní výplň tak, aby byla naprosto neviditelná a nerozeznatelná od okolních zubních tkání.

Fotokompozitní zubní výplně je možné ihned zatěžovat. Pro životnost fotokompozitní zubní výplně je však nezbytná precizní ústní hygiena. O fotokompozitní zubní výplně se má pečovat stejně jako o vlastní zdravé zuby. Pokud je „bílá“ plomba zhotovena kvalitně a aplikována na vhodném místě a pacient ze své strany pravidelně dodržuje ústní hygienu, může být její funkčnost 20 i více let.

I když se jedná o nejprogresivnější druh plomby,  fotokompozitní zubní výplně se hradí z veřejného zdravotního pojištění pouze u dětí do 18 let (na stálé zuby v rozsahu od špičáku po špičák včetně), u dospělých se fotokompozitní zubní výplně nehradí. V naší zubní ordinaci vždy dbáme na to, aby nadstandardnímu způsobu ošetření, které si pacienti platí sami, předcházelo důkladné seznámení s cenou.

Estetické fotokompozitní výplně

Fixní zubní náhrady

Zubní náhrady

Zubní implantáty jsou základem pro další zubní náhradu, která může být buď snímatelná (tzv. hybridní protéza), nebo připevněná korunkami či můstkem přímo do čelisti (tzv. fixní protéza). V některých případech i snímatelnou zubní protézu je možné ukotvit. V oblasti vyhotovení zubních náhrad naše zubní ordinace SofiDent spolupracuje s nejlepšími stomatologickými laboratořemi v Praze.

Fixní zubní náhrady

Hlavním charakteristickým znakem fixních náhrad je to, že je pacient nemůže sám vyjímat. Mezi fixní zubní náhrady patří především korunky a můstky. Korunky se nasazují na porušené zuby, ztracené zuby se zpravidla nahrazují můstky.

Zubní korunka

Fixní zubní náhrady
Fixní zubní náhrady

Korunka je umělý dutý zub, který slouží k pokrytí celého povrchu zubu nebo jeho větší části. V současné době existuje celá řada korunek, které se liší především materiálem, z něhož jsou vyrobeny. Rozlišujeme tak korunky kovové, kompozitní a porcelánové, které se dále dělí na kovokeramické, zirkonové a korunky z presované keramiky. V závislosti na konkrétním problému naši zubní lékaři Vám doporučí nejvhodnější materiál.

Estetické keramické korunky, neboli celokeramické zubní náhrady jsou vrcholem v moderní estetické stomatologii. Jedná se o „bezkovovou“ korunku, kde jediným použitým materiálem je keramická hmota, která se přizpůsobuje odstínu vlastních zubů. Při nasazení korunky se na ošetřovaný zub aplikují barevně upravené cementy. Celokeramické korunky jsou nejen vysoce estetické, ale i dostatečně mechanicky odolné pro přední zuby i pro stoličky. Celokeramická korunka může být upevněna na přirozeném zubu nebo implantátu.

Nejčastěji používanými materiály pro celokeramické korunky jsou lithiumdisilikát (tzv. e-max korunky) a zirkon. Oba materiály jsou velice kvalitní a dobře se doplňují. Lithiumdisilikát se lepí adhezivně, zirkon se cementuje. Oproti zirkonové dosahuje e-max korunka vyššího stupně estetiky. Výhodou je také způsob lepení, který zaručuje vyšší stupeň krčkového uzávěru a tedy menší riziko zubního kazu.

Zubní můstek

Můstek se skládá z umělého zubu taveného mezi dvěma korunkami, který je pomocí nich pevně nalepený na obroušené vedlejší zuby nebo zubní implantáty sousedící s mezerou, kde zub chybí. Můstky bývají tří druhů, a to tradiční, implantátové a marylandské. Tradiční můstek se používá, když na každé straně mezery jsou vlastní zdravé zuby, které se pak obrousí pro nasazení korunky. Implantátový můstek se používá, pokud nemáte dostatečně zdravé a pevné zuby k podpoře můstku nebo když Vám chybí několik zubů. Tento typ můstku je zakotven na zubních implantátech, které jsou pro tento účel chirurgicky umístěny do čelistní kosti. Marylandský můstek se používá, pokud se mezera nachází v přední části chrupu.

Fixní zubní náhrady

Snímatelné zubní náhrady

Snímatelné zubní náhrady

Hlavním charakteristickým znakem snímatelných náhrad je to, že je pacient může a musí sám vyjímat a čistit. Návyk na snímatelnou náhradu může trvat různě dlouho. Období návyku lze snáze překonat s pomocí tzv. fixačních přípravků, které jsou k dostání v lékárnách. Na snížení dávivého reflexu se doporučuje cucání bonbónů. Tím lze také zmírnit nepříjemný pocit z nadměrné tvorby sliny, která je přirozenou reakcí na „cizí těleso“ v ústech.

Jak na nasazování a snímání?

Pamatujte si, že se náhrada vkládá do úst vždy zvlhčená. U horní zubní náhrady po nasazení skousněte, polkněte, udělejte pár pohybů tvářemi a pomocí jazyka se pokuste odstranit vzduch mezi sliznicí a náhradou. U dolní zubní náhrady po nasazení zatlačte špičkou jazyka na hrany dolních předních zubů. Při snímání zubní náhradu uvolněte z jejího místa tahem dolů (u horní náhrady) nebo nahoru (u dolní náhrady) za spony. Celkovou náhradu uvolníte nejlépe tak, že při zavřených ústech nafouknete tváře a utvoříte v ústech přetlak vzduchu, který náhradu uvolní. V případě zubních náhrad, u nichž jsou použita zařízení přidržující náhradu v ústech, nacvičte raději nasazování a snímání pod dohledem lékaře.

Jak snímatelnou náhradu čistit?

Snímatelné zubní náhrady
Snímatelné zubní náhrady

Po každém jídle je nutné vypláchnout ústa teplou vodou. Aspoň jednou denně omyjte zubní náhradu proudem vody. Zbytky jídla a nečistoty je možné odstranit pomocí měkkého zubního kartáčku. Na poškrábaném povrchu zubní náhrady se snadno může usadit zubní plak, proto byste se měli vyhýbat tvrdým zubním kartáčkům. Dobře se osvědčují speciální čistící tablety, které se přidávají do sklenice vody, v níž je náhrada ponořená. Na čištění náhrady používejte jen přípravky určené tento účel. Náhrada by neměla přijít do styku s kyselinami, louhy, koncentrovaným alkoholem, horkou vodou, sálavým teplem, abrazivními pastami a prášky.

Jak je to s jídlem?

Snímatelná zubní náhrada není bohužel totéž, co vlastní zuby. Připravte se na to, že síla skusu bude oproti vlastnímu chrupu třetinová a způsob žvýkání zcela jiný. Potrava by neměla být příliš tvrdá ani lepivá. Menší nakrájené kousky potravy žvýkejte pomalu, opatrně, a symetricky na obou stranách náhrady. Dávejte pozor na horké pokrmy a tekutiny. Umělé patro zubní náhrady Vás zbavuje citlivosti a mohli byste si tak popálit vlastní měkké patro a jícen. Je možné, že zpočátku nebudete vnímat ani chuť jídla, protože chuťové pohárky budou zakryty umělým patrem zubní náhrady.

Snímatelné zubní náhrady