Zubní náhrady

Zubní implantáty jsou základem pro další zubní náhradu, která může být buď snímatelná (tzv. hybridní protéza), nebo připevněná korunkami či můstkem přímo do čelisti (tzv. fixní protéza). V některých případech i snímatelnou zubní protézu je možné ukotvit. V oblasti vyhotovení zubních náhrad naše zubní ordinace SofiDent spolupracuje s nejlepšími stomatologickými laboratořemi v Praze.

Fixní zubní náhrady

Hlavním charakteristickým znakem fixních náhrad je to, že je pacient nemůže sám vyjímat. Mezi fixní zubní náhrady patří především korunky a můstky. Korunky se nasazují na porušené zuby, ztracené zuby se zpravidla nahrazují můstky.

Zubní korunka

Fixní zubní náhrady
Fixní zubní náhrady

Korunka je umělý dutý zub, který slouží k pokrytí celého povrchu zubu nebo jeho větší části. V současné době existuje celá řada korunek, které se liší především materiálem, z něhož jsou vyrobeny. Rozlišujeme tak korunky kovové, kompozitní a porcelánové, které se dále dělí na kovokeramické, zirkonové a korunky z presované keramiky. V závislosti na konkrétním problému naši zubní lékaři Vám doporučí nejvhodnější materiál.

Estetické keramické korunky, neboli celokeramické zubní náhrady jsou vrcholem v moderní estetické stomatologii. Jedná se o „bezkovovou“ korunku, kde jediným použitým materiálem je keramická hmota, která se přizpůsobuje odstínu vlastních zubů. Při nasazení korunky se na ošetřovaný zub aplikují barevně upravené cementy. Celokeramické korunky jsou nejen vysoce estetické, ale i dostatečně mechanicky odolné pro přední zuby i pro stoličky. Celokeramická korunka může být upevněna na přirozeném zubu nebo implantátu.

Nejčastěji používanými materiály pro celokeramické korunky jsou lithiumdisilikát (tzv. e-max korunky) a zirkon. Oba materiály jsou velice kvalitní a dobře se doplňují. Lithiumdisilikát se lepí adhezivně, zirkon se cementuje. Oproti zirkonové dosahuje e-max korunka vyššího stupně estetiky. Výhodou je také způsob lepení, který zaručuje vyšší stupeň krčkového uzávěru a tedy menší riziko zubního kazu.

Zubní můstek

Můstek se skládá z umělého zubu taveného mezi dvěma korunkami, který je pomocí nich pevně nalepený na obroušené vedlejší zuby nebo zubní implantáty sousedící s mezerou, kde zub chybí. Můstky bývají tří druhů, a to tradiční, implantátové a marylandské. Tradiční můstek se používá, když na každé straně mezery jsou vlastní zdravé zuby, které se pak obrousí pro nasazení korunky. Implantátový můstek se používá, pokud nemáte dostatečně zdravé a pevné zuby k podpoře můstku nebo když Vám chybí několik zubů. Tento typ můstku je zakotven na zubních implantátech, které jsou pro tento účel chirurgicky umístěny do čelistní kosti. Marylandský můstek se používá, pokud se mezera nachází v přední části chrupu.