Chirurgická šablona

Kvalitní implantační léčení není možné bez použití posledních výdobytků a nejnovějších technologií. Stále zvyšování  kvalifikace a studium znamenají být obeznámen se současnými koncepcemi léčení s použitím dentálních implantátů.  Také pro úspěšné léčení pacient musí být pořádně vyšetřen. Přesnost je zárukou úspěchu léčení. Právě proto na své klinice využíváme německý dentální počítačový tomograf (odkaz) a „správný“ způsob umístění implantátu. „Správný“ znamená bezpečný. Nervy, cévy, čelistní dutiny a jiné důležité anatomické útvary zůstanou v celku nedotčeny. „Správný“ znamená dopředu naplánovanou pozici implantátu, jeho rozměr a tvar. Není tajemstvím, že zub od zubu se odlišuje. A proto se rozměr a tvar implantátu odlišuje v závislosti od nahrazeného zubu. Umístění implantátu určuje jak bude rozložena žvýkací zátěž přes korunku –implantát na příslušné tkáně. Čím je lepší umístění, tím delší dobu tento implantát po léčení vydrží.

Chirurgická šablona
Chirurgická šablona

Pro plánování ideálního umístění využíváme Váš 3D rentgenový snímek s pomocí softwaru 3D plánovače a virtuálně umísťujeme budoucí implantát na nejlepší pozici. Potom si připravíme speciální chirurgickou  šablonu, kterou využijeme během implantace. Toto dovoluje přesně umístit implantát v plánované pozici, a ne v pozici „volné“ ruky, jak se to dělalo dříve.

K čemu jsou všechny tyto komplikace?

Pozice implantátu určuje velikost a tvar korunky, která bude zhotovena na předem připravený implantát. Virtuální příprava nám dovoluje dopředu naplánovat  budoucí „zub“ a vyrobit korunku na implantát v co nejkratší dobu, abyste obdrželi svůj zub co možná dříve a samé umístění/zavedení by bylo co nejbezpečnější.