ENTHONOX a Analgosedace

Naše klinika se specializuje na ošetření prováděná s velkou péčí a důrazem nejen na kvalitu, ale i dobrý pocit pacienta. To bezesporu zahrnuje empatii a pochopení pro osobnost každého pacienta a jeho představy a požadavky, stejně jako hladký a bezbolestný průběh samotných úkonů.

Tato zahrnuje mimo jiné i zvládnutí obav a citlivosti pacienta pomocí těchto kroků:

ENTHONOX a Analgosedace
ENTHONOX a Analgosedace

ENTHONOX a Analgosedace „rayským plýnem“

Je ošetření pacienta, jemuž jsou podány medikamenty ovlivňující jeho úzkost, stres a následné vnitřní dramatizování proběhlé zkušenosti.

Jakýkoliv výkon (od odstranění zubního kazu až po dentální hygienu) můžeme provést v analgosedaci, což je anestezie pomocí analgetika se sedativem. Zatímco celková anestezie znamená, že pacient  je kompletně uspán, analgosedace způsobí necitlivost a mozek přestane vnímat bolest. Při analgosedaci používáme bezpečné a účinné inhalační analgetikum Enthonox, známý jako „rajský plyn“, který má potřebný rychlý nástup a ústup účinku. Po 15 minutách může pacient odejít z ordinace a po 30 minutách řídit automobil.

Toto ošetření nepožaduje přítomnost anesteziologa ani speciální vyšetření.

Celková anestezie a nitrožilní analgosedace

Jedná se o zákrok požadující náročné vybavení, dohled anesteziologa a obsáhlou přípravu ze strany pacienta před i po ošetření. To zahrnuje delší zotavování, pacient neodchází ihned po ošetření, ale musí na dobu nezbytně nutnou zůstat ještě pod kontrolou anesteziologa. Na naši klinice je možné provedení zákroků v celkové anestezii nebo za použitím nitrožilní analgosedace. Je to vhodné obzvláště pro pacienty s fobií, hendikepem a také pro děti, které nespolupracují při běžném ošetření. Procedury provádí zkušený certifikovaný anesteziolog.

ENTHONOX a Analgosedace

Chirurgická šablona

Chirurgická šablona

Kvalitní implantační léčení není možné bez použití posledních výdobytků a nejnovějších technologií. Stále zvyšování  kvalifikace a studium znamenají být obeznámen se současnými koncepcemi léčení s použitím dentálních implantátů.  Také pro úspěšné léčení pacient musí být pořádně vyšetřen. Přesnost je zárukou úspěchu léčení. Právě proto na své klinice využíváme německý dentální počítačový tomograf (odkaz) a „správný“ způsob umístění implantátu. „Správný“ znamená bezpečný. Nervy, cévy, čelistní dutiny a jiné důležité anatomické útvary zůstanou v celku nedotčeny. „Správný“ znamená dopředu naplánovanou pozici implantátu, jeho rozměr a tvar. Není tajemstvím, že zub od zubu se odlišuje. A proto se rozměr a tvar implantátu odlišuje v závislosti od nahrazeného zubu. Umístění implantátu určuje jak bude rozložena žvýkací zátěž přes korunku –implantát na příslušné tkáně. Čím je lepší umístění, tím delší dobu tento implantát po léčení vydrží.

Chirurgická šablona
Chirurgická šablona

Pro plánování ideálního umístění využíváme Váš 3D rentgenový snímek s pomocí softwaru 3D plánovače a virtuálně umísťujeme budoucí implantát na nejlepší pozici. Potom si připravíme speciální chirurgickou  šablonu, kterou využijeme během implantace. Toto dovoluje přesně umístit implantát v plánované pozici, a ne v pozici „volné“ ruky, jak se to dělalo dříve.

K čemu jsou všechny tyto komplikace?

Pozice implantátu určuje velikost a tvar korunky, která bude zhotovena na předem připravený implantát. Virtuální příprava nám dovoluje dopředu naplánovat  budoucí „zub“ a vyrobit korunku na implantát v co nejkratší dobu, abyste obdrželi svůj zub co možná dříve a samé umístění/zavedení by bylo co nejbezpečnější.

Chirurgická šablona

Cerec – korunky behem jedné návštěvy

Každý z nás má hodně starostí. Občas na všechno nemáme čas. Zvláště na sebe a své zdraví.

Ted´ nebudete potřebovat hodně času, a bude Vám stačit jedna návštěva, aby se připravil zub a umístila korunka, nahradil ztracený zub s pomocí přemosťující protézy nebo korunky na implantát.

Cerec - One Visit Dentistry
Cerec – One Visit Dentistry

Díky technologii Cerec od německé firmy Sirona je možnost rychle a bez nepříjemných pocitů provádět digitální otisky, virtuálně modelovat v počítači –nikoliv v ústní dutině, obnovený zub (zuby) a vyrábět je v co nejkratší době (30 minut až 2,5 hodiny). Během této doby nejste ve stomatologickém křesle a můžete se zabývat vlastními záležitostmi: dát si šálek kávy, podívat se na zprávy, odeslat elektronickou poštu a dokonce se i projít. Za tuto dobu bude všechno připraveno a my můžeme umístit do ústní dutiny hotovou korunku. Jenom jedna návštěva, jedna anestézie k tomu, abychom udělali to, k čemu dříve bylo zapotřebí několik týdnů a několik návštěv.

Ted´ nepotřebujete otisky, dočasné korunky a zkoušky-korekce. Všechno probíhá rychle, přesně a kvalitně!

Cerec - One Visit Dentistry

All-on-4 / All-on-6

All-on-4/All-on-6 koncept záměny ztracené zubní řády na 4/6  implantátech. V případě atrofie, kdy k umístění/zavedení  implantátu obyčejně je zapotřebí dodatečný chirurgický zákrok při doplňování objemu kostní tkáně a dásně, tento koncept dovoluje s minimálními ztrátami provádět umístění/zavedení  implantátu a protézy celé vrchní zubní řady nebo nižní čelisti. Neméně důležité je to, že se proces léčby uskutečňuje v nejkratších termínech a pacient dostává výsledek prakticky hned po zavedení/ukotvení implantátu.

Přednosti:

 • Plná rehabilitace v nejkratších termínech.
All-on-4
All-on-4

Není nezbytné čekat 6-8 měsíců jako při kostní plastici.

 • okamžité zatížení. Adaptace implantátu se uskutečňuje za nošení dočasné Nesnímatelné protézy.
 • Bez kostní plastiky. Využívá se dostupný objem tkáně. A to znamená menší poškození a minimální nepohodlí při hojení.
All-on-6
All-on-6
All-on-4

Resekce kořenového hrotu zubu

Správný vědecký název tohoto chirurgického zákroku je amputace kořenového hrotu a periapikální kyretáž. Provádí se při zánětlivých procesech v oblasti hrotu kořene, který nelze ošetřit endodonticky, dále v rámci příprav pro implantaci a v řadě dalších případů. Jedná se v podstatě o mikrochirurgické zkrácení kořene zubu odstraněním části tkáně pomocí speciálního biokompatibilního materiálu, který podpoří hojení zánětu. Resekce kořenového hrotu zubu je prováděna v lokální anestesii a je bezbolestná. Tento chirurgický zákrok je časově náročný a trvá přibližně 1,5 hodiny. Díky operačnímu mikroskopu můžeme také odhalit praskliny kořene, které bývají častou příčinou chronického zánětu kosti. Spolu s resekcí kořenového hrotu zubu provádíme tzv. retrográdní ošetření kořenového kanálku (vyčištění a zaplnění zubu ze směru od hrotu kořene).

Resekce kořenového hrotu zubu
Resekce kořenového hrotu zubu

Po zákroku je důležité, aby pacient dostal dávku analgetik ještě před tím, než odezní anestezie. Zabrání se tak prudkému nástupu bolesti obnovených nervů, které byly utlumeny aplikací lokálního anestetika. Po resekci kořenového hrotu počítejte s menším dočasným otokem dásně podél operované oblasti, který může způsobovat nepohodlí. Po několika dnech však otok a s ním spojený nepříjemný pocit v operovaném místě mizí.

Životnost zubu po resekci kořenového hrotu může být krátkodobá i dlouhodobá. Pokud byla resekce i ostatní ošetření správně indikována a provedena, může zub vydržet v ústech dlouhá léta. Není však možné očekávat životnost shodnou jako u zubu zdravého nebo kvalitně ošetřeného nechirurgickým způsobem.

Resekce kořenového hrotu se zpravidla dělá u zubů frontálních, dále u špičáků a premolárů, vzácně i u molárů. Všude tam, kde je to možné, preferujeme tzv. reendodontické ošetření kořenových kanálků (opakované ošetření kořenových kanálků) přes zub, tedy bez nutnosti chirurgického výkonu. Úspěšnost ošetření je vyšší a dlouhodobá životnost zubu je pak delší. K chirurgické resekci kořenového hrotu zubu přistupujeme pouze v situaci, kde reendodontické ošetření není možné provést nebo již bylo reendodontické ošetření provedeno a zánět v kosti přetrvává.

Resekce kořenového hrotu zubu

Extrakce zubu moudrosti

Vytažení (extrakce) zubu

Extrakce zubu moudrosti je chirurgický zákrok v dutině ústní, který se provádí v místní anestezii. Indikací k extrakci zubu je více a patří mezi ně hlavně následující:

 • nezvládnutelné poškození zubu kazem;
 • silná viklavost zubu;
 • zub je příčinou kolemčelistního zánětu;
 • různé úrazy zubu;
 • zub brání nasazení protetické náhrady.
Extrakce zubu moudrosti
Extrakce zubu moudrosti

Pro tišení bolesti během tohoto chirurgického zákroku se zpravidla dělá lokální anestezie. V případě horních zubů se opichuje jednotlivý zub, kdežto u dolních se jedná o svodnou anestezii oblasti nervové větve.

Aby v pooperačním období nenastaly různé komplikace a poruchy hojení, je nutné, aby pacient po zákroku dodržoval řadu pravidel:

 • Bezprostředně po zákroku dostanete do skusu tampon, který má zabránit krvácení. Tampon je nutné ponechat v ústech minimálně 15 minut.
 • Pro zmírnění pooperační bolesti, případně otoku je vhodné si ještě před odezněním anestezie vzít běžný lék na bolest a začít chladit tvář v místě zákroku.
 • V den zákroku a den následující nevyplachujte ústa a nekloktejte, abyste nenarušili vznik „zátky“ v extrakční ráně, která je nezbytná pro bezproblémový průběh hojení. Od dalšího dne je vhodné začít vyplachovat ústa bylinnými výluhy (např. řepík, šalvěj, heřmánek) či ústními vodami neobsahujícími alkohol (např. Corsodyl, Paroex, Curasept).
 • Měli byste se vyhnout dráždivým potravinám a horkým nápojům.
 • Pokud máte v ústech stehy, dávejte přednost měkčí stravě a kousejte na druhou stranu, aby nedošlo k jejich potrhání. Stehy Vám odstraníme zpravidla za 7 až 10 dní po operaci.
 • Několik dní nekuřte a nepožívejte alkohol.
 • Dodržujte pečlivě ústní hygienu, v okolí rány čistěte zuby velmi opatrně.
Extrakce zubu moudrosti

Prevence a léčba zubního kazu

Jak vzniká zubní kaz?

Nejčastější příčinou poškození zubních tkání je zubní kaz. Může být způsobený bakteriální infekcí, bakteriemi ze zubního plaku či špatnou ústní hygienou. Někdy je podmíněn i kvalitou zubních tkání, která zase souvisí se zdravotním stavem a genetickým pozadím.

Jaké existují druhy zubního kazu?

Podle rychlosti průběhu může být zubní kaz akutní, chronický nebo zastavený. Dále rozlišujeme zubní kaz skloviny, zuboviny (dentitu) a cementu, což jsou tvrdé tkáně zubu. Zatímco u dětí zubní kaz postihuje zejména žvýkací plošky zubů, u dospělých je to především tzv. mezizubní kaz, který vzniká nečištěním mezizubních prostor. Neléčený zubní kaz vede k poškození zubní dřeně a v pozdějších stádiích i k tvorbě infekčního kostního ložiska v oblasti kořenového hrotu zubu.

Jak léčit zubní kaz?

Prevence a léčba zubního kazu
Prevence a léčba zubního kazu

Při léčbě zubního kazu platí pravidlo čím dříve, tím lépe. Léčba zubního kazu je o to složitější, čím více jsou tvrdé zubní tkáně zničeny. Vhodnou metodu léčby zubního kazu zubní lékař stanoví na základě vyšetření. Počínající zubní kaz lze v dnešní době léčit bez nutnosti „vrtání“, a to pomocí koncentrovaných fluoridů nebo ozónu. Takové ošetření je naprosto bezbolestné. Léčba pokročilého stádia zubního kazu spočívá v jeho odstranění odvrtáním a vyplnění vzniklého otvoru plombou, neboli zubní výplní. Pokud však zubní kaz v pokročilém stádiu zasáhl i zubní dřeň, pak je nutné ošetření systému kořenových kanálků zubu. Veškeré zmíněné zákroky jsou v naší zubní ordinaci prováděny bezbolestně s použitím místní anestézie.

Amalgám nebo „bílá“ plomba?

Druh zubní plomby se volí na základě vyhodnocení lékaře s ohledem na přání pacienta. Zpravidla se vybírá mezi bezplatnou amalgámovou a zpoplatněnou „bílou“ zubní plombou (kompozitní). Amalgám je nejpevnějším materiálem, který však má celou řadu nevýhod, jako je toxicita (obsahuje škodlivou rtuť), expanze objemu (v případě nedostatečné tloušťky se stěna zubu může odlomit), špatné adhezivní vlastnosti (vazba se zubem) a nemožnost použití do viditelných oblastí úsměvu. Kompozitní zubní plomby jsou vysoce estetické, mají lepší adhezní vlastnosti a hlavně neobsahují rtuť. Kompozitní zubní plomby mohou být chemicky nebo světlem tuhnoucí. Špičkového estetického výsledku umožňují dosáhnout světlem tuhnoucí zubní výplně (fotokompozity). Chemicky tuhnoucí zubní výplně jsou považovány za méně kvalitní a nedají se barevně vrstvit.

Prevence a léčba zubního kazu

Ošetření kořenových kanálků

Co to je endodoncie?

Endodoncie je jedna ze specializací zubního lékařství, která se zabývá zubní dření, což je měkká tkáň vyplňující dřeňovou dutinu a kořenové kanálky. Zubní dřeň je bohatá na nervy a krevní cévy, vyživující zub a umožňující jeho růst.

Na věku záleží

K endodontickým zákrokům častěji dochází u dospělých pacientů. Je to podmíněno tím, že v dospělosti nemá zubní dřeň téměř žádnou regenerační schopnost. V případě jejího odumření zaniká propojení s krevním řečištěm a bílé krvinky tak nemohou zabránit případnému šíření infekcí. Endodontické ošetření, neboli ošetření kořenových kanálků má za cíl odstranit infikovanou zubní dřeň a vyčistit systém kořenových kanálků, aby bylo možné jej následně hermeticky zaplnit.

Kdy je endodontické ošetření nutné?

Endodontické ošetření je nezbytné v případě, když zubní kaz již dosáhl zubní dřeně. Kvalitním ošetřením kořenových kanálků se nám často podaří infekční kostní ložisko vyhojit a tím zub zachovat.

Jak endodontické ošetření probíhá?

Ošetření zubních kanálků
Ošetření zubních kanálků

Cílem celého endodontického zákroku je ošetřit kořenové kanálky zubu v celé jejich délce, která se zjišťuje jak pomocí RTG snímků, tak i elektronicky. Ošetření zubních kanálků spočívá v čištění infikované kořenové tkáně a následném zaplnění kořenového kanálku, který musí být dostatečně rozšířený a zbavený veškerých infikovaných zbytků zubní dřeně. K tomu slouží speciální chemická dezinfekce a endodontický motor. Dalším důležitým krokem je hermetické zaplnění kořenového kanálku. Nejčastěji se plní gutaperčovými čepy a speciální pastou (tzv. sealerem), která po čase v zubním kanálku ztuhne. Tím se kořenový kanálek stane neprůchodným pro bakterie a infekce již nebudou moct vnitřek zubu osídlit.

Je to jednoduchý zákrok?

Ošetření zubních kanálků je velice náročné po stránce používaných přístrojů, nástrojů a materiálů a zároveň vyžaduje od zubaře zručnost a preciznost. Aby byla dosažena maximální kvalita, pracuje se pod operačním mikroskopem. Vzhledem k nutnosti čistého operačního pole se používají jednorázové sterilní nástroje a tzv. kofferdam, což je gumová blána na obepínání ošetřovaného zubu, která má zabránit znečištění kořenových kanálků slinou či krví.

Proč nadstandard?

Endodontické ošetření metodou centrálního čepu je poměrně archaický přístup. Proto svým pacientům nabízíme výhradně endodontické ošetření metodou kondenzace, které se považuje za nadstandard a není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. V naší zubní ordinaci vždy dbáme na to, aby nadstandardnímu způsobu ošetření, které si pacienti platí sami, předcházelo důkladné seznámení s cenou.

Ošetření zubních kanálků

Dentální hygiena

Zdraví Vašich zubů a dásní přímo závisí na kvalitě hygieny dutiny ústní.

Odkud vzniká zubní kámen a zubní plak?

Zubní plak je měkká, mazlavá a do jisté míry neviditelná vrstva na korunce zubu. Zubní plak je složen ze zbytků měkké potravy a mikroorganismů. Přítomnost bakterií v něm podporuje vznik zubního kazu a zánětu dásní. Mineralizací zubního plaku pak vzniká usazenina, které se říká zubní kámen.

Kontrola množství plaku může být přímá – mechanickým a chemickým rozrušováním a odstraňováním plaku v rámci ústní hygieny a nepřímá – úpravou diety.

Co to je dentální hygiena?

Jedná se o preventivní výkon prováděný v zubní ordinaci, který si klade za cíl odstranění zubního kamene, plaku a jiných nečistot. Při dentální hygieně dochází k redukci množství bakterií v dutině ústní, tedy i ke snížení rizika infekce, parodontitidy (onemocnění ozubice, dásní a zubního lůžka) a zubního kazu. Vedle profesionální péče o dutinu ústní zahrnuje dentální hygiena SofiDent i nácvik domácí péče a poradenství.

Jak často se dentální hygiena provádí?

Měli byste docházet na dentální hygienu aspoň jednou za 6 měsíců, tedy minimálně 2x ročně. Klasické čištění zubů, ani s používáním nití a mezizubních kartáčků, totiž nestačí. V domácích podmínkách se k zadním zubům většinou člověk nedostane. Proto zpravidla jednou za půl roku je nutné absolvovat dentální hygienu, kdy Vám odstraní veškeré mezizubní nánosy.

Jak dentální hygiena probíhá?

Dentální hygiena
Dentální hygiena

Dentální hygiena probíhá v několika etapách. Nejdříve dentální hygienistka Vám provede vstupní vyšetření dutiny ústní. Pak následuje samotná fáze čištění zubů, během níž se z jejich povrchu odstraňuje zubní kámen a zubní plak. Pokud Vaše dásně nekrvácejí, provede se čištění ručním nástrojem či ultrazvukem. Poté co jsou zuby vyčištěny, jsou dále leštěny pomocí rotačního nástroje. K leštění se používá ochranná pasta, která povrch zubů vyhlazuje. Pro zpevnění zubní skloviny se aplikuje fluorid. Závěrem budete provedeni správnou technikou čištění zubů a k tomu potřebnými pomůckami. Celý proces trvá zpravidla 60 minut.

Pokud při vstupní prohlídce dentální hygienistka zjistí, že Vaše dásně jsou zanícené a krvácejí, nebo že Vaše zubní kapsy jsou hlubší než 3 mm a máte odhalené krčky, budete potřebovat speciální péči. Dentální hygiena se pak provádí po úsecích chrupu a je tak časově náročnější.

Co to je pískování zubů (tzv. AirFlow)?

AirFlow je velice rozšířenou metodou mechanického čištění zubů v rámci dentální hygieny. Jedná se o šetrné odstranění zubního kamene a zubního plaku, a to i v těžce čistitelných mezizubních prostorech. Princip pískování je založen na jemném otryskávání povrchu zubů proudem tlakové vody se směsí čisticího prášku. AirFlow je bezbolestná metoda.

Dentální hygiena

Dětská stomatologie

Péče o dětský chrup

Odpovědnost za stav zubů dítěte nesou zpravidla rodiče. Je velice důležité nejen pravidelně vodit děti k zubaři, ale i naučit je správně o své zuby a dutinu ústní pečovat. Správnou péčí o ústní dutinu od narození dítěte je možné předejít vzniku a následné léčbě zubního kazu. O zásadách prevence zubního kazu a péče o dětské zuby Vám poví naši dentální hygienistky a zubní lékař, který se zaměřuje na dětskou stomatologii. Rádi Vám poskytnou informace o správné výživě, hygieně, fluoridaci a odstranění různých zlozvyků u dětí.

Komplexní vstupní vyšetření pro děti

Cílem vstupního vyšetření pro děti je zjistit stav tvrdých a měkkých tkání ústní dutiny a také získat od rodičů informace o dodržení dentální hygieny a způsobu stravování dítěte. Toto vyšetření zahrnuje následující výkony:

 • zhotovení přehledového panoramatického rentgenu OPG (ortopantomogramu);
 • zhotovení detailních digitálních RVG snímků zubů, příp. bite-wing snímků pro kontrolu; mezizubních prostorů a prostorů pod výplněmi u zadních zubů;
 • detailní vyšetření zubů a dásní pomocí lupových brýlí, příp. intraorální kamery;
 • kontrola kvality stávajících výplní a zjištění úrovně dětské zubní hygieny;
 • zhodnocení postavení zubů a čelistí v rámci ortodontické prevence;
 • v případě nutnosti sestavení s rodičem plánu léčby.

Pečetění fisur (tzv. sealing)

Dětská stomatologie
Dětská stomatologie

Co je to vlastně fisura? Jedná se o malou rýhu v zubu, kterou se mohou dostávat dovnitř bakterie. Tyto rýhy jsou lokalizovány převážně na kousacích plochách stoliček a třenových zubů. Pečetění fisur je preventivní zákrok, který se provádí většinou u dětí za účelem ochránit čerstvě prořezané zuby před vznikem zubního kazu. Ideální dobou pro pečetění je období co nejdříve po prořezání daného zubu. V té době ještě nejsou rýhy osídlené bakteriemi, které způsobují kazy, a proto má pečetění největší šanci na dlouhodobý úspěch v dětské stomatologii. Místa nejvíce náchylná ke vzniku zubního kazu se pokryjí speciálním pečetícím materiálem, který uzavře nebezpečným bakteriím přístup do těchto obtížně čistitelných částí zubu.

Analgosedace

Jakýkoliv výkon (od odstranění zubního kazu až po dentální hygienu) můžeme provést v analgosedaci, což je anestezie pomocí analgetika se sedativem. Zatímco celková anestezie znamená, že dítě je kompletně uspáno, analgosedace způsobí necitlivost a mozek přestane vnímat bolest. Malí pacienti v tomto stavu sami dýchají, ale během výkonu spí a ošetření si posléze nepamatují. Při analgosedaci používáme bezpečné a účinné inhalační analgetikum Entonox, známý jako „rajský plyn“, který má potřebný rychlý nástup a ústup účinku.

Dětská stomatologie