Protetická stomatologieStomatologie Praha 5

Protetická stomatologie, neboli protetika se zabývá estetickou a funkční rekonstrukcí chrupu. Nedílnou součástí protetiky je dentální implantologie, která řeší ztrátu zubní tkáně pomocí tzv. zubních implantátů.