MDDrAnnamária Budlovská

Členkou české stomatologické komory (ČSK). V roku 2020 ukončené studium na 1.lékařské fakultě Karlovy univerzity v Prazeobor Zubní lékařství.

Pravidelně se účastní odborných seminářů, kurzu a stáží.

 

VZDĚLÁNÍ

–  2015-2020- studium 1.lékařská fakulta Karlova univerzita v Praze, obor Zubní lékařství

– 2018-2020- pregraduální účast na vzdělávacích kurzech a stážích (v ČR i zahraničí)

– Od r. 2016 členkou programu Dental prevention, Curaprox (pozice školitel)- pravidelně vzdělávaní+ školení dětí předškolních, školního věku a dospělých v oblasti prevence a dentální hygieny

 

KURZY a ŠKOLENÍ

– 2020-2021- postgraduální online kurzy v oboru zachován a protetická stomatologie

– r. 2021 absolvování kurzu Pedostomatologie v kostce (HDVI)

– R.2022 Preparace ve fixní protetice, MUDr. M. Tomeček, 3DK klinika (praktický kurz)

– r. 2022 Praktická stáž na pedostomatologické klinice, MUDr. K. Cyprichová, Evident

 

JAZYKY

– Německý jazyk (úroveň C1)

– Anglický jazyk (úroveň B2)

– Španělský jazyk (úroveň A1)