Resekce kořenového hrotu zubu

Správný vědecký název tohoto chirurgického zákroku je amputace kořenového hrotu a periapikální kyretáž. Provádí se při zánětlivých procesech v oblasti hrotu kořene, který nelze ošetřit endodonticky, dále v rámci příprav pro implantaci a v řadě dalších případů. Jedná se v podstatě o mikrochirurgické zkrácení kořene zubu odstraněním části tkáně pomocí speciálního biokompatibilního materiálu, který podpoří hojení zánětu. Resekce kořenového hrotu zubu je prováděna v lokální anestesii a je bezbolestná. Tento chirurgický zákrok je časově náročný a trvá přibližně 1,5 hodiny. Díky operačnímu mikroskopu můžeme také odhalit praskliny kořene, které bývají častou příčinou chronického zánětu kosti. Spolu s resekcí kořenového hrotu zubu provádíme tzv. retrográdní ošetření kořenového kanálku (vyčištění a zaplnění zubu ze směru od hrotu kořene).

Resekce kořenového hrotu zubu
Resekce kořenového hrotu zubu

Po zákroku je důležité, aby pacient dostal dávku analgetik ještě před tím, než odezní anestezie. Zabrání se tak prudkému nástupu bolesti obnovených nervů, které byly utlumeny aplikací lokálního anestetika. Po resekci kořenového hrotu počítejte s menším dočasným otokem dásně podél operované oblasti, který může způsobovat nepohodlí. Po několika dnech však otok a s ním spojený nepříjemný pocit v operovaném místě mizí.

Životnost zubu po resekci kořenového hrotu může být krátkodobá i dlouhodobá. Pokud byla resekce i ostatní ošetření správně indikována a provedena, může zub vydržet v ústech dlouhá léta. Není však možné očekávat životnost shodnou jako u zubu zdravého nebo kvalitně ošetřeného nechirurgickým způsobem.

Resekce kořenového hrotu se zpravidla dělá u zubů frontálních, dále u špičáků a premolárů, vzácně i u molárů. Všude tam, kde je to možné, preferujeme tzv. reendodontické ošetření kořenových kanálků (opakované ošetření kořenových kanálků) přes zub, tedy bez nutnosti chirurgického výkonu. Úspěšnost ošetření je vyšší a dlouhodobá životnost zubu je pak delší. K chirurgické resekci kořenového hrotu zubu přistupujeme pouze v situaci, kde reendodontické ošetření není možné provést nebo již bylo reendodontické ošetření provedeno a zánět v kosti přetrvává.

Resekce kořenového hrotu zubu

Extrakce zubu moudrosti

Vytažení (extrakce) zubu

Extrakce zubu moudrosti je chirurgický zákrok v dutině ústní, který se provádí v místní anestezii. Indikací k extrakci zubu je více a patří mezi ně hlavně následující:

 • nezvládnutelné poškození zubu kazem;
 • silná viklavost zubu;
 • zub je příčinou kolemčelistního zánětu;
 • různé úrazy zubu;
 • zub brání nasazení protetické náhrady.
Extrakce zubu moudrosti
Extrakce zubu moudrosti

Pro tišení bolesti během tohoto chirurgického zákroku se zpravidla dělá lokální anestezie. V případě horních zubů se opichuje jednotlivý zub, kdežto u dolních se jedná o svodnou anestezii oblasti nervové větve.

Aby v pooperačním období nenastaly různé komplikace a poruchy hojení, je nutné, aby pacient po zákroku dodržoval řadu pravidel:

 • Bezprostředně po zákroku dostanete do skusu tampon, který má zabránit krvácení. Tampon je nutné ponechat v ústech minimálně 15 minut.
 • Pro zmírnění pooperační bolesti, případně otoku je vhodné si ještě před odezněním anestezie vzít běžný lék na bolest a začít chladit tvář v místě zákroku.
 • V den zákroku a den následující nevyplachujte ústa a nekloktejte, abyste nenarušili vznik „zátky“ v extrakční ráně, která je nezbytná pro bezproblémový průběh hojení. Od dalšího dne je vhodné začít vyplachovat ústa bylinnými výluhy (např. řepík, šalvěj, heřmánek) či ústními vodami neobsahujícími alkohol (např. Corsodyl, Paroex, Curasept).
 • Měli byste se vyhnout dráždivým potravinám a horkým nápojům.
 • Pokud máte v ústech stehy, dávejte přednost měkčí stravě a kousejte na druhou stranu, aby nedošlo k jejich potrhání. Stehy Vám odstraníme zpravidla za 7 až 10 dní po operaci.
 • Několik dní nekuřte a nepožívejte alkohol.
 • Dodržujte pečlivě ústní hygienu, v okolí rány čistěte zuby velmi opatrně.
Extrakce zubu moudrosti

Prevence a léčba zubního kazu

Jak vzniká zubní kaz?

Nejčastější příčinou poškození zubních tkání je zubní kaz. Může být způsobený bakteriální infekcí, bakteriemi ze zubního plaku či špatnou ústní hygienou. Někdy je podmíněn i kvalitou zubních tkání, která zase souvisí se zdravotním stavem a genetickým pozadím.

Jaké existují druhy zubního kazu?

Podle rychlosti průběhu může být zubní kaz akutní, chronický nebo zastavený. Dále rozlišujeme zubní kaz skloviny, zuboviny (dentitu) a cementu, což jsou tvrdé tkáně zubu. Zatímco u dětí zubní kaz postihuje zejména žvýkací plošky zubů, u dospělých je to především tzv. mezizubní kaz, který vzniká nečištěním mezizubních prostor. Neléčený zubní kaz vede k poškození zubní dřeně a v pozdějších stádiích i k tvorbě infekčního kostního ložiska v oblasti kořenového hrotu zubu.

Jak léčit zubní kaz?

Prevence a léčba zubního kazu
Prevence a léčba zubního kazu

Při léčbě zubního kazu platí pravidlo čím dříve, tím lépe. Léčba zubního kazu je o to složitější, čím více jsou tvrdé zubní tkáně zničeny. Vhodnou metodu léčby zubního kazu zubní lékař stanoví na základě vyšetření. Počínající zubní kaz lze v dnešní době léčit bez nutnosti „vrtání“, a to pomocí koncentrovaných fluoridů nebo ozónu. Takové ošetření je naprosto bezbolestné. Léčba pokročilého stádia zubního kazu spočívá v jeho odstranění odvrtáním a vyplnění vzniklého otvoru plombou, neboli zubní výplní. Pokud však zubní kaz v pokročilém stádiu zasáhl i zubní dřeň, pak je nutné ošetření systému kořenových kanálků zubu. Veškeré zmíněné zákroky jsou v naší zubní ordinaci prováděny bezbolestně s použitím místní anestézie.

Amalgám nebo „bílá“ plomba?

Druh zubní plomby se volí na základě vyhodnocení lékaře s ohledem na přání pacienta. Zpravidla se vybírá mezi bezplatnou amalgámovou a zpoplatněnou „bílou“ zubní plombou (kompozitní). Amalgám je nejpevnějším materiálem, který však má celou řadu nevýhod, jako je toxicita (obsahuje škodlivou rtuť), expanze objemu (v případě nedostatečné tloušťky se stěna zubu může odlomit), špatné adhezivní vlastnosti (vazba se zubem) a nemožnost použití do viditelných oblastí úsměvu. Kompozitní zubní plomby jsou vysoce estetické, mají lepší adhezní vlastnosti a hlavně neobsahují rtuť. Kompozitní zubní plomby mohou být chemicky nebo světlem tuhnoucí. Špičkového estetického výsledku umožňují dosáhnout světlem tuhnoucí zubní výplně (fotokompozity). Chemicky tuhnoucí zubní výplně jsou považovány za méně kvalitní a nedají se barevně vrstvit.

Prevence a léčba zubního kazu

Ošetření kořenových kanálků

Co to je endodoncie?

Endodoncie je jedna ze specializací zubního lékařství, která se zabývá zubní dření, což je měkká tkáň vyplňující dřeňovou dutinu a kořenové kanálky. Zubní dřeň je bohatá na nervy a krevní cévy, vyživující zub a umožňující jeho růst.

Na věku záleží

K endodontickým zákrokům častěji dochází u dospělých pacientů. Je to podmíněno tím, že v dospělosti nemá zubní dřeň téměř žádnou regenerační schopnost. V případě jejího odumření zaniká propojení s krevním řečištěm a bílé krvinky tak nemohou zabránit případnému šíření infekcí. Endodontické ošetření, neboli ošetření kořenových kanálků má za cíl odstranit infikovanou zubní dřeň a vyčistit systém kořenových kanálků, aby bylo možné jej následně hermeticky zaplnit.

Kdy je endodontické ošetření nutné?

Endodontické ošetření je nezbytné v případě, když zubní kaz již dosáhl zubní dřeně. Kvalitním ošetřením kořenových kanálků se nám často podaří infekční kostní ložisko vyhojit a tím zub zachovat.

Jak endodontické ošetření probíhá?

Ošetření zubních kanálků
Ošetření zubních kanálků

Cílem celého endodontického zákroku je ošetřit kořenové kanálky zubu v celé jejich délce, která se zjišťuje jak pomocí RTG snímků, tak i elektronicky. Ošetření zubních kanálků spočívá v čištění infikované kořenové tkáně a následném zaplnění kořenového kanálku, který musí být dostatečně rozšířený a zbavený veškerých infikovaných zbytků zubní dřeně. K tomu slouží speciální chemická dezinfekce a endodontický motor. Dalším důležitým krokem je hermetické zaplnění kořenového kanálku. Nejčastěji se plní gutaperčovými čepy a speciální pastou (tzv. sealerem), která po čase v zubním kanálku ztuhne. Tím se kořenový kanálek stane neprůchodným pro bakterie a infekce již nebudou moct vnitřek zubu osídlit.

Je to jednoduchý zákrok?

Ošetření zubních kanálků je velice náročné po stránce používaných přístrojů, nástrojů a materiálů a zároveň vyžaduje od zubaře zručnost a preciznost. Aby byla dosažena maximální kvalita, pracuje se pod operačním mikroskopem. Vzhledem k nutnosti čistého operačního pole se používají jednorázové sterilní nástroje a tzv. kofferdam, což je gumová blána na obepínání ošetřovaného zubu, která má zabránit znečištění kořenových kanálků slinou či krví.

Proč nadstandard?

Endodontické ošetření metodou centrálního čepu je poměrně archaický přístup. Proto svým pacientům nabízíme výhradně endodontické ošetření metodou kondenzace, které se považuje za nadstandard a není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. V naší zubní ordinaci vždy dbáme na to, aby nadstandardnímu způsobu ošetření, které si pacienti platí sami, předcházelo důkladné seznámení s cenou.

Ošetření zubních kanálků

Dentální hygiena

Zdraví Vašich zubů a dásní přímo závisí na kvalitě hygieny dutiny ústní.

Odkud vzniká zubní kámen a zubní plak?

Zubní plak je měkká, mazlavá a do jisté míry neviditelná vrstva na korunce zubu. Zubní plak je složen ze zbytků měkké potravy a mikroorganismů. Přítomnost bakterií v něm podporuje vznik zubního kazu a zánětu dásní. Mineralizací zubního plaku pak vzniká usazenina, které se říká zubní kámen.

Kontrola množství plaku může být přímá – mechanickým a chemickým rozrušováním a odstraňováním plaku v rámci ústní hygieny a nepřímá – úpravou diety.

Co to je dentální hygiena?

Jedná se o preventivní výkon prováděný v zubní ordinaci, který si klade za cíl odstranění zubního kamene, plaku a jiných nečistot. Při dentální hygieně dochází k redukci množství bakterií v dutině ústní, tedy i ke snížení rizika infekce, parodontitidy (onemocnění ozubice, dásní a zubního lůžka) a zubního kazu. Vedle profesionální péče o dutinu ústní zahrnuje dentální hygiena SofiDent i nácvik domácí péče a poradenství.

Jak často se dentální hygiena provádí?

Měli byste docházet na dentální hygienu aspoň jednou za 6 měsíců, tedy minimálně 2x ročně. Klasické čištění zubů, ani s používáním nití a mezizubních kartáčků, totiž nestačí. V domácích podmínkách se k zadním zubům většinou člověk nedostane. Proto zpravidla jednou za půl roku je nutné absolvovat dentální hygienu, kdy Vám odstraní veškeré mezizubní nánosy.

Jak dentální hygiena probíhá?

Dentální hygiena
Dentální hygiena

Dentální hygiena probíhá v několika etapách. Nejdříve dentální hygienistka Vám provede vstupní vyšetření dutiny ústní. Pak následuje samotná fáze čištění zubů, během níž se z jejich povrchu odstraňuje zubní kámen a zubní plak. Pokud Vaše dásně nekrvácejí, provede se čištění ručním nástrojem či ultrazvukem. Poté co jsou zuby vyčištěny, jsou dále leštěny pomocí rotačního nástroje. K leštění se používá ochranná pasta, která povrch zubů vyhlazuje. Pro zpevnění zubní skloviny se aplikuje fluorid. Závěrem budete provedeni správnou technikou čištění zubů a k tomu potřebnými pomůckami. Celý proces trvá zpravidla 60 minut.

Pokud při vstupní prohlídce dentální hygienistka zjistí, že Vaše dásně jsou zanícené a krvácejí, nebo že Vaše zubní kapsy jsou hlubší než 3 mm a máte odhalené krčky, budete potřebovat speciální péči. Dentální hygiena se pak provádí po úsecích chrupu a je tak časově náročnější.

Co to je pískování zubů (tzv. AirFlow)?

AirFlow je velice rozšířenou metodou mechanického čištění zubů v rámci dentální hygieny. Jedná se o šetrné odstranění zubního kamene a zubního plaku, a to i v těžce čistitelných mezizubních prostorech. Princip pískování je založen na jemném otryskávání povrchu zubů proudem tlakové vody se směsí čisticího prášku. AirFlow je bezbolestná metoda.

Dentální hygiena

Dětská stomatologie

Péče o dětský chrup

Odpovědnost za stav zubů dítěte nesou zpravidla rodiče. Je velice důležité nejen pravidelně vodit děti k zubaři, ale i naučit je správně o své zuby a dutinu ústní pečovat. Správnou péčí o ústní dutinu od narození dítěte je možné předejít vzniku a následné léčbě zubního kazu. O zásadách prevence zubního kazu a péče o dětské zuby Vám poví naši dentální hygienistky a zubní lékař, který se zaměřuje na dětskou stomatologii. Rádi Vám poskytnou informace o správné výživě, hygieně, fluoridaci a odstranění různých zlozvyků u dětí.

Komplexní vstupní vyšetření pro děti

Cílem vstupního vyšetření pro děti je zjistit stav tvrdých a měkkých tkání ústní dutiny a také získat od rodičů informace o dodržení dentální hygieny a způsobu stravování dítěte. Toto vyšetření zahrnuje následující výkony:

 • zhotovení přehledového panoramatického rentgenu OPG (ortopantomogramu);
 • zhotovení detailních digitálních RVG snímků zubů, příp. bite-wing snímků pro kontrolu; mezizubních prostorů a prostorů pod výplněmi u zadních zubů;
 • detailní vyšetření zubů a dásní pomocí lupových brýlí, příp. intraorální kamery;
 • kontrola kvality stávajících výplní a zjištění úrovně dětské zubní hygieny;
 • zhodnocení postavení zubů a čelistí v rámci ortodontické prevence;
 • v případě nutnosti sestavení s rodičem plánu léčby.

Pečetění fisur (tzv. sealing)

Dětská stomatologie
Dětská stomatologie

Co je to vlastně fisura? Jedná se o malou rýhu v zubu, kterou se mohou dostávat dovnitř bakterie. Tyto rýhy jsou lokalizovány převážně na kousacích plochách stoliček a třenových zubů. Pečetění fisur je preventivní zákrok, který se provádí většinou u dětí za účelem ochránit čerstvě prořezané zuby před vznikem zubního kazu. Ideální dobou pro pečetění je období co nejdříve po prořezání daného zubu. V té době ještě nejsou rýhy osídlené bakteriemi, které způsobují kazy, a proto má pečetění největší šanci na dlouhodobý úspěch v dětské stomatologii. Místa nejvíce náchylná ke vzniku zubního kazu se pokryjí speciálním pečetícím materiálem, který uzavře nebezpečným bakteriím přístup do těchto obtížně čistitelných částí zubu.

Analgosedace

Jakýkoliv výkon (od odstranění zubního kazu až po dentální hygienu) můžeme provést v analgosedaci, což je anestezie pomocí analgetika se sedativem. Zatímco celková anestezie znamená, že dítě je kompletně uspáno, analgosedace způsobí necitlivost a mozek přestane vnímat bolest. Malí pacienti v tomto stavu sami dýchají, ale během výkonu spí a ošetření si posléze nepamatují. Při analgosedaci používáme bezpečné a účinné inhalační analgetikum Entonox, známý jako „rajský plyn“, který má potřebný rychlý nástup a ústup účinku.

Dětská stomatologie

Parodontologie Praha

Parodontologie se zabývá léčbou a zachováním tkání, které slouží jako závěsný aparát zubu a zajišťují jeho ukotvení v čelisti. Těmto tkáním se odborně říká parodont. Onemocnění parodontu jsou druhou, po zubním kazu, nejčastější příčinou ztráty zubů.

Je to o genetice?

K onemocněním parodontu dochází především v důsledku dlouhodobého neodstraňování zubního plaku a zubního kamene. Jinými slovy žádné genetické předpoklady nejsou a hlavním faktorem je špatná hygiena dutiny ústní. Ke vzniku hromadění zubního plaku mohou přispívat také převislé zubní výplně a okraje korunek.

Jak onemocnění parodontu poznám?

Parodontologie Praha
Parodontologie Praha

Hlavními příznaky onemocnění parodontu jsou krvácející dásně a zkažený dech. Zubní plak obsahuje bakterie produkující řadu toxinů, které dáseň dráždí. Zarudlé a oteklé dásně jsou indikátorem zánětu. Dlouhodobě oteklé dásně reagují na jakýkoliv mechanický podnět.

Úbytek parodontu se nejprve projevuje odhalením zubních krčků, parodontálními choboty (kapsami) a v poslední fázi odhalením zubních kořenů. Odhalování krčků má za následek citlivost zubů na tepelné podněty. Chobot (kapsa) vzniká prohlubováním dásňového žlábku podél zubu.

Zápach z úst je způsoben jak bakteriemi, tak i parodontálními choboty (kapsami), které poskytují dostatečný rezervoár usazování zbytků potravin.

Postižený zub se může začít viklat a pokud situaci nezačnete řešit, bude mít již minimální šanci se v ústech udržet.

Parodontitida nebo parodontóza?

K onemocněním parodontu patří parodontitida a parodontóza. V řadě příznaků je parodontóza podobná parodontitidě. Stejně jako u parodontitidy se tvoří parodontální choboty, dochází k viklavosti zubů, ale v klinickém nálezu však chybí zánět.

Jak na onemocnění parodnotnu?

Onemocnění parodontu umíme léčit. Základem úspěšné léčby je však dokonalá ústní hygiena, která zahrnuje používání nejen zubního kartáčku, ale také mezizubních kartáčků a dentální nitě. Při léčbě onemocnění parodontu aplikujeme řadu doplňků, které mohou výrazně během terapie pomoci. Jedná se o ústní vody s chlorhexidinem, gely a zubní pasty potlačující bakterie.

Záměrem léčby je navrátit poškozené okolí zubu, především dáseň a kost, do původního stavu. V plné míře lze tohoto dosáhnout pouze u zánětu dásní (gingivitidy). V případě parodontitidy a parodentózy bývá ztráta tkání trvalá. Pak je hlavním cílem onemocnění zastavit.

Fáze léčby

Rozlišujeme několik fází léčby onemocnění parodontu, které nemusí na sebe navazovat (Je zcela běžné, že se pacient převede z iniciální terapie do udržovací bez jakýchkoliv chirurgických zákroků.).

Iniciální terapie

Cílem iniciální terapie je odstranit zánět dásní, vytvořit a udržovat prostředí bez zubního plaku a kamene. Po provedení dentální hygieny Vám budou vysvětlena pravidla péče o chrup. Správná a pravidelná ústní hygieny je nezbytným základem pro další léčbu.

Chirurgická léčba

Jestliže je iniciální terapie neúčinná a onemocnění nejde zastavit, je vhodné zvolit chirurgickou léčbu. Existují různé typy chirurgických zákroků, které však sledují stejný cíl, a to zredukovat hloubku parodontálních chobotů, odstranit zánět, upevnit viklající se zuby a zamezit usazování zubního plaku a následné tvorbě zubního kamene. Počet návštěv je závislý na počtu postižených zubů a rozsahu postižení. Většinou k nám pacient dochází 6 až 12x.

Udržovací fáze (tzv. recall)

Udržovací fáze je posledním krokem v léčbě onemocnění parodontu. Jejím cílem je udržet stav, kdy dásně již nejeví známky zánětu a nekrvácí, zuby jsou bez kazu, zubního kamene, zubního plaku, nevhodných můstků, výplní a jiných špatně zhotovených náhrad, které by mohly sloužit jako místo k hromadění zubního plaku nebo k dráždění dásně. Podle Vašeho stavu zvolí zubní lékař harmonogram, který může být v prvních měsících časově náročný. Při každé návštěvě Vám bude zkontrolována kvalita ústní hygieny, změřena krvácivost dásní a profesionálně vyčištěn chrup. Pokud nebude docházet ke zhoršení stavu, budete moct navštěvovat zubního lékaře jednou za půl roku.

Parodontologie Praha

Zubní implantáty

Co je to zubní implantát?

Zubní implantáty jsou umělé náhrady chybějících zubů vyrobené z titanu, příp. z titanové slitiny, které se upevní přímo v čelisti obdobně zubnímu kořenu přirozeného zubu. Nejčastěji mají tvar šroubku či cylindru. Převážná část implantátu je skryta v čelisti (tzv. fixtura). Na horní viditelnou část se následně nasadí pilíř (tzv. abutment), který tvoří nosný základ pro budoucí zubní náhradu – korunku, můstek či celkovou protézu.

Jaké jsou výhody zubních implantátů?

Zubní implantáty mají životnost v řádu desítek let a považují se za řešení nejen dlouhodobé, ale pohodlné a esteticky dokonalé. Používání zubních implantátů není omezeno věkem, náhrada je možná i u dětí s dostatečně vyvinutými kostmi. Na rozdíl od protéz umožňují zubní implantáty vyhnout se broušení vedlejších zubů a zapojují kost do činností, které byla zvyklá vyvíjet s normálními zdravými zuby. Zubní implantáty lze zavádět jak do čerstvé prohlubně po právě vytrženém zubu, tak do již delší dobu bezzubé čelisti. Jednou ze zásadních výhod zubních implantátů je možnost jej aplikovat bezprostředně po extrakci zubu.

Typy zubních implantátů

Existuje několik druhů zubních implantátů (válcové, čepelkové aj.) a také celá řada způsobů jejich uchycení v čelisti. Mezi nejfrekventovanější patří kořenová implantace. Aby proběhla úspěšně, musí být čelistní kost dostatečně hluboká a široká. I u pacientů, jejichž čelist není pro tuto metodu dostatečně silná, existuje řešení. Buď zubní lékař zvolí speciální druh implantátu, nebo se přikloní ke kostní transplantaci, tj. výstavbě kosti v okolí plánovaného zavedení implantátu. Rozšíření kostní hmoty se odborně jmenuje augmentace.

Jak probíhá zavedení zubního implantátu?

Zubní implantáty
Zubní implantáty

Vložení implantátu se většinou provádí ve dvou etapách. V první fázi se do zubní kosti zavede implantát a rána se zašije, a to buď vstřebatelnými stehy (není nutné vytahovat) nebo nevstřebatelnými (za 7–10 dní je nutné odstranit). Vložení zubních implantátů probíhá v místní anestezii nebo analgosedaci. Dále se implantát nechá vhojovat. V horní čelisti tento proces trvá zpravidla 6 měsíců, v dolní čelisti 3 až 4 měsíce. Po tomto vhojovacím období následuje druhý chirurgický zákrok, který spočívá v naříznutí sliznice v místě implantátu a nasazení dočasného pilíře, který již vyčnívá do úst.

Během 2 týdnů dáseň v okolí tohoto válečku vytvoří „manžeta“, která brání prostupu mikrobů. V tu chvíli se dočasný pilíř vymění za definitivní abutment a na něj se pak může zhotovit zubní náhrada – korunka, můstek či celková protéza. Korunky se obvykle nasazují několik měsíců po vytvoření zubního implantátu. Někdy bývá nasazena provizorní korunka do doby, než se nasadí napevno. U náhražky více nefunkčních zubů či celé bezzubé čelisti jsou do kosti po implantaci našroubovány můstky. V určitých případech lze od vhojovacího období upustit a zubní náhradu nasadit ihned.

Po zákroku

Po zavedení zubního implantátu se dostaví mírné bolesti, které bývají nejintenzivnější po odeznění anestezie a trvají zhruba tři dny. Počítejte s nateklou a bolestivou tváří. Může se objevit i mírné krvácení a ztuhlost žvýkacích svalů, která znemožní otevírání úst. Doporučují se proto ledové obklady na postiženou část tváře. Naši lékaři Vám předepíší i léky proti bolesti.

První dny po zákroku se jí strava kašovitého typu. Měli byste se vyhnout horkým nápojům a potravinám. Je nutné vědět, že kouření zvyšuje riziko komplikací a značně prodlužuje dobu hojení. Provizorní zubní náhradu je možné používat po prvních dnech, nezbytných ke zhojení rány. Umožní Vám běžný příjem potravy i společenský kontakt. Péče o zubní implantáty je pak stejná jako o přirozené zuby.

Jaká jsou rizika?

Mezi možné komplikace spojená se zavedením zubních implantátů patří infekce v ráně, problémy s dutinami apod. Pokud ale pacient, který má o implantaci zájem, není silný kuřák, netrpí žádnou závažnější metabolickou poruchou, cukrovkou, nepodstupuje ozařování, neprovádí špatnou ústní hygienu nebo netrpí nedostatkem kosti, zákrok by měl probíhat bez větších komplikací. Riziko, že by tělo zubní implantáty nepřijalo, je zpravidla mizivé.

Zubní implantáty

Chirurgické vybavení zubu

Vytažení (extrakce) zubu

Extrakce zubu moudrosti je chirurgický zákrok v dutině ústní, který se provádí v místní anestezii. Indikací k extrakci zubu je více a patří mezi ně hlavně následující:

 • nezvládnutelné poškození zubu kazem;
 • silná viklavost zubu;
 • zub je příčinou kolemčelistního zánětu;
 • různé úrazy zubu;
 • zub brání nasazení protetické náhrady.

Pro tišení bolesti během tohoto chirurgického zákroku se zpravidla dělá lokální anestezie. V případě horních zubů se opichuje jednotlivý zub, kdežto u dolních se jedná o svodnou anestezii oblasti nervové větve.

Aby v pooperačním období nenastaly různé komplikace a poruchy hojení, je nutné, aby pacient po zákroku dodržoval řadu pravidel:

 • Bezprostředně po zákroku dostanete do skusu tampon, který má zabránit krvácení. Tampon je nutné ponechat v ústech minimálně 15 minut.
 • Pro zmírnění pooperační bolesti, případně otoku je vhodné si ještě před odezněním anestezie vzít běžný lék na bolest a začít chladit tvář v místě zákroku.
 • V den zákroku a den následující nevyplachujte ústa a nekloktejte, abyste nenarušili vznik „zátky“ v extrakční ráně, která je nezbytná pro bezproblémový průběh hojení. Od dalšího dne je vhodné začít vyplachovat ústa bylinnými výluhy (např. řepík, šalvěj, heřmánek) či ústními vodami neobsahujícími alkohol (např. Corsodyl, Paroex, Curasept).
 • Měli byste se vyhnout dráždivým potravinám a horkým nápojům.
 • Pokud máte v ústech stehy, dávejte přednost měkčí stravě a kousejte na druhou stranu, aby nedošlo k jejich potrhání. Stehy Vám odstraníme zpravidla za 7 až 10 dní po operaci.
 • Několik dní nekuřte a nepožívejte alkohol.
 • Dodržujte pečlivě ústní hygienu, v okolí rány čistěte zuby velmi opatrně.
Chirurgické vybavení zubu
Chirurgické vybavení zubu

Osmičkám, neboli třetím stoličkám se obecně říká zuby moudrosti. Lidový název souvisí s tím, že se objevují mnohem později než všechny ostatní zuby. Obvykle se třetí stoličky prořezávají až během 18. – 24. roku života a často nemají dostatek místa k tomu, aby se správně prořezaly a zařadily do zubního oblouku. Někdy se stane, že se některá osmička neprořeže vůbec, jindy se prořezává vodorovně nebo šikmo. Stav, kdy se zub nemůže z nějakého důvodu prořezat, může postihnout jakýkoliv zub, ale u osmiček je nejčastější. Platí však, že horní zuby moudrosti bývají většinou ve správné poloze a pouze zřídka způsobují komplikace. Dolní osmičky naopak mnohem častěji bývají zablokované, vyrostou jen zčásti či nakřivo.

Prvotní vyšetření zubů moudrosti doporučujeme v době, kdy ještě nejsou prořezané. Zubní lékař pohmatem (svými prsty) vyšetří chrup. Podle rentgenového snímku pak upřesní polohu zubu v čelisti, určí stav a odhadne další vývoj zubu. Na základě těchto vyšetření je naplánován buď postup léčby nebo extrakce (trhání) zubu.

Zablokovaný zub moudrosti lze vyprostit tzv. chirurgickým vybavením. Vybavení zubu moudrosti je chirurgický zákrok zahrnující lokální anestezii, odklopení laloku, snesení kosti, vybavení samotného zubu, vyčištění rány a její následné zašití. V naší zubní ordinaci provádíme vybavení zubů moudrosti maximálně šetrně. V dolní čelisti přímo pod zubem nebo v jeho bezprostřední blízkosti se totiž nachází alveolární nerv. Dbáme na to, aby během chirurgického zákroku nedošlo k jeho poranění, které může způsobit brnění nebo necitlivost brady či rtu.

Chirurgické vybavení zubu

Bělení zubů

Krásné bílé zuby jistě přidají Vašemu obličeji zdravější a atraktivnější vzhled. Snadnou cestou k zářivému úsměvu je bělení zubů v naší zubní ordinaci na Praze 5.

Zda mohu bělení zubů podstoupit?

Bělit lze pouze stálé zuby, nikoliv mléčné. Zuby musí být zdravé, sanovány a bez známek zánětu dásní. Poškozené tetracyklinové zuby nebo zuby postižené fluorózou se bělí výhradně se svolením zubaře. Pacient musí být v době bělení zdráv. Budoucí maminky by měly vědět, že se v těhotenství bělení zubů nedoporučuje.

Jaké jsou způsoby bělení zubů?

Existují dvě varianty bělení zubů, a to ordinační bělení a domácí bělení. Při ordinačním bělení zubů se používá velice koncentrovaná bělící látka, a proto je tento způsob bělení zubů rychlejší a účinnější. Je nutné si však uvědomovat, že požadovaný výsledek nemusí být dosažen ihned po prvním sezení. V případě intenzivního zabarvení zubů bude nutné celou proceduru zopakovat.

Domácí bělení je pomalejší, a tak levnější metodou. Méně koncentrovaná látka se aplikuje na zuby v speciálních nosičích a nechává se na 1 až 2 hodiny ve dne nebo na dobu spánku v noci. Cyklus domácího bělení zpravidla trvá 2 týdny. Velice intenzivní zbarvení zubů však může znamenat až 8 týdnů domácího bělení.

Jakou metodu bělení zubů zvolit? Je to velice individuální záležitost, která závisí na více faktorech. Velkou roli hraje příčina zabarvení zubů, jeho rozsah, intenzita a také citlivost zubů. V neposlední řadě jsou to Vaše časové a finanční možnosti.

Jaké fáze má ordinační bělení zubů?

Bělení zubů Praha 5
Bělení zubů Praha 5

Před jakýmkoliv bělením zubů je žádoucí návštěva dentální hygienistky, která odstraní ze zubů zubní kámen a všechen plak v dutině ústní. Ordinační bělení zubů má pak dvě fáze, a to přípravu a samotné bělení. Cílem první fáze je zakrýt pomocí tamponů a ochranné pryskyřice všechny měkké tkáně. Ty nesmí přijít do kontaktu s bělícím gelem, neboť obsahuje karbamid peroxid / peroxid vodíku.

Samotná fáze bělení trvá 15 minut. Nejdříve zubař nanese na zuby bělicí gel. Pak nasadí pacientovi ochranné brýle a zapne plazmovou lampu s ultrafialovým světlem pro urychlení bělícího procesu. Po uplynutí stanovené doby všechen bělicí gel odstraní a zuby očistí. Podle potřeby se stejná procedura zopakuje.

Čeho se po bělení zubů vyvarovat?

Po bělení zubů může pacient pociťovat zvýšenou citlivost zubů. Měli byste se pak vyvarovat tepelných podnětů (studené a horké nápoje). Tato citlivost je dočasná a zpravidla netrvá déle než 2 dny. Aby nedošlo k opětovnému zabarvení zubů, měli byste se po bělení vyhnout potravinám a nápojům, které obsahují silná barviva. Jedná se zejména o červenou řepu, maliny, borůvky, červené víno, kávu, čaj apod. Kuřáci by se měli zdržet kouření. Po uplynutí 2 týdnů se barevný výsledek bělení zubů zcela stabilizuje a Vy se budete moct vrátit k obvyklému způsobu života.

Bělení zubů